Oferta

Firma Agreed umożliwia swoim Partnerom zwiększenie efektywności dzięki outsourcingowi wybranych sektorów działalności. Nasze podejście zwiększa potencjał oraz jakość inwestycji Klienta.

  Rozpoczęcie inwestycji

 • prowadzenie wizji terenowych dla projektów liniowych, w tym: weryfikacja infrastruktury technicznej, badanie potencjału obszaru przeznaczonego pod inwestycję, weryfikacja list adresowych, weryfikacja koncepcji projektowej
 • wyszukiwanie terenów pod budowy farm solarnych oraz wiatrowych wraz z weryfikacją planów zagospodarowania terenu, kontakt z jednostkami samorządowymi oraz właścicielami gruntów
 • pozyskiwanie uzgodnień z właścicielami gruntów dla planowanych sieci liniowych, w tym: przygotowanie dokumentów, wraz ze szkicem sytuacyjnym oraz wizualizacją inwestycji, negocjacje z właścicielami gruntów, kompleksowa obsługa procesu ustanowienia służebności przesyłu. Współpracujemy z Kancelariami notarialnymi w całej Polsce
 • reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi. Wsparcie w procesie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
 • opracowywanie koncepcji techniczno- ekonomicznych w tym: przygotowanie przedmiaru robót, opracowanie kosztorysów inwestycji (telekomunikacja, budownictwo fit-out)
 • doradztwo w zakresie robót wykończeniowych

 Projektowanie i budowa

 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kompletem uzgodnień oraz warunków technicznych dla sieci światłowodowych
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • audyt dokumentacji projektowej oraz powykonawczej pod względem formalno- prawnym 
 • inwentaryzacja sieci

     Biznes

 • prowadzenie baz danych oraz przygotowywanie raportów
 • obsługa zapytań ofertowych
 • prowadzenie dokumentacji, w tym uzupełnianie wniosków oraz wprowadzanie do systemów wewnętrznych
 • prowadzenie kalendarza biznesowego
 • obsługa kontaktów z Klientami
 • współpraca i obsługa Dostawców
Napisz do nas!