Nasze usługi

Projekty sieci światłowodowych 


 • Koncepcje projektowe
 • Projekty wykonawcze oraz budowlane
 • Przeprojektowanie  sieci
 • Opracowanie wniosków,  projektów, dokumentacji powykonawczej

Uzgodnienia własnościowe

 • Pozyskiwanie lokalizacji pod inwestycje OZE, 5G, sieci wysokich napięć 
 • Uzgodnienia własnościowe, pozyskiwanie umów użyczenia nieruchomości na potrzeby planowanej inwestycji
 • Pozyskiwanie decyzji niezbędnych dla realizacji  projektu m. in. PKP, Wody Polskie, PERN.
 • Procesowanie postępowań administracyjnych z tytułu wywłaszczenia lub ograniczenia użytkowania na czas budowy (art. 124 i 124a)

Budowa sieci telekomunikacyjnych

 • Realizacje modelu " zaprojektuj i wybuduj"
 • Modernizacja, remont oraz przebudowa istniejącej sieci
 • Budowa przyłączy  budynków wielorodzinnych wraz z rozprowadzeniem sieci wewnątrzbudynkowej
 • Inwentaryzacja sieci w terenie

Paszportyzacja sieci 

 • Audyt dokumentacji w zakresie formalno- prawnym oraz technicznym
 • Wizje terenowe wraz z analizą potencjału obszaru 
 • Aktualizacja danych w systemach ewidencji sieci
 • Opracowanie raportów szczegółowych dotyczących analizy sieci

Outsourcing biznesowy

 • Reprezentacja Inwestora przed jednostkami samorządowymi lub gestorami sieci
 • Przygotowanie, negocjacja oraz podpisanie umów w imieniu Inwestora
 • Przygotowanie  dokumentacji  niezbędnych dla realizacji inwestycji
 • Administracja biurowa
 • Planowanie oraz realizacja spotkań mających na celu promocję inwestycji

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które wykorzystujemy przy realizacjach na terenie całej Polski. Jesteśmy otwarci na współpracę.